Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

Ekonomi

EKONOMİ

A- A+
Ekonomik hayat, tarihi gelişim içinde temel değiştirmemiştir. Ticaret ve sanayiin gelişmediği ilde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. Tarımda işletmelerin parçalı yapısı, mülkiyet sorunları verimliliği olumsuz etkilemekte olup,  son yıllarda yapılan sulama yatırımları ve toplulaştırma çalışmaları sektörde olumlu gelişmelerin önünü açmıştır. Tarım ürünü olarak ilde hububat çeşitleri, yem bitkileri, şeker pancarı ve az da olsa meyve sebze üretimi yapılmaktadır.
 
Hayvancılık ilin geçim kaynaklarından en önemlisidir. Arazi hayvancılık yapmaya çok elverişli olup yüksek mera varlığı mera dayalı besi hayvancılığını öne çıkarmıştır. Son yıllarda sulama yatırımlarının artması ve yapılan hayvan ırk ıslah çalışmaları ile süt hayvancılığı da ilgi görmeye başlamıştır. İlimiz ilçe ve köylerinde arıcılık yapan aile sayısında büyük artış gözlenmekte, kendine has kokusu ve aroması ile Bayburt Balı İl dışındaki pazarlarda büyük rağbet görmektedir.
 
Bayburt ili çok eski transit ticaret yolu olan Trabzon-İran arasındaki "İpek ve baharat yolu"nun bir durağıdır. Tarım dışında kalan ekonomik yapısı, üretim yolu ile satışa arz şeklinde değil, dışarıdan getirip satışa sunma şeklinde gelişmiştir. Gurbetçilik ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. Sanayileşme ise yok denecek kadar azdır. Ticaret ve sanayinin gelişmediği ilimizde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır.
 
2011 TUİK verilerine göre 3.461,00 dolar İthalatla 81 il içerisinde 75. sırada kalmıştır. Aynı yıl içerisinde 3.240,00 dolar ihracat yaparak 81 il içerisinde 75. sırada yer almıştır.TARIMSAL YAPI
 
1.      TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI:
Arazi Dağılımı
 
Cinsi ve Kullanım Şekli Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Miktarı (Ha) % Miktarı (Ha) %
Tarım Arazisi 27.699.004 35,60 131.995 35,30 0,477
Çayır-Mera 14.617.000 18,79 216.362 57,87 1,480
Orman-Funda ve Çalılık 23.468.463 30,17 14.631 3,91 0,063
Diğer Araziler* 12.012.661 15,44 10.912 2,92 0,091
Toplam 77.797.128 100,00 373.900 100,00 0,481
 
 
*Kullanılmayan alanlar, su yüzeyleri, yerleşim alanları
 
Ekili – Dikili Alanların Dağılımı (2011)
Tarım Alanları (Ha) Türkiye Bayburt Bayburt Toplam Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Merkez Aydıntepe Demirözü
Meyve Alanı 3.091.136 44 0 0 44 0,001
Nadas Alanı 4.017.197 17.557 1.549 183 19.289 0,048
Sebze Alanı 809.642 117 25 23 164 0,020
Tarla Ürünleri 15.712.089 44.111 6.137 10.568 60.815 0,387
İşlenmeyen Alan 4.068.941 35.487 7.277 8.919 51.683 1,271
Toplam 27.699.004 97.316 14.987 19.692 131.995 0.477
 
 
2.      BİTKİSEL ÜRETİM:
Tarla Ürünleri Ekilen Alan, Verimi, Üretimi (2011)
Ürün adı Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Ekili alan (dekar) Üretim (ton) Verim (kg/da) Ekili alan (da) Üretim (ton) Verim (kg/da) Ekili alan(da) Üretim (ton)
Arpa (Diğer) 26.521.795 6.970.000 264 91.680 18.804 205 0,35 0,27
Buğday (Diğer) 67.580.000 17.950.000 267 216.880 46.935 216 0,32 0,26
Çavdar 1.276.530 365.750 287 17.110 4.660 272 1,34 1,27
Fasulye (Kuru) 946.254 200.673 212 730 102 140 0,08 0,05
Fiğ (Dane) 823.162 107.844 131 4.600 782 170 0,56 0,73
Fiğ (Yeşil Ot) 4.754.756 4.442.017 934 56.150 39.061 696 1,18 0,88
Korunga (Yeşilot) 1.536.445 1.571.606 1023 67.700 41.065 606 4,41 2,61
Mercimek (Yeşil) 225.248 25.952 116 1.000 123 123 0,44 0,47
Mısır (Dane) 5.890.000 4.200.000 717 2   0 0,00 0,00
Mısır (Silajlık) 3.007.969 13.294.380 4.445 8.260 37.170 4.500 0,27 0,28
Nohut 4.464.129 487.477 122 340 32 94 0,01 0,01
Patates (Diğer) 1.429.849 4.613.071 3.260 9.750 22.038 2.260 0,68 0,48
Şekerpancarı 2.972.648 16.126.489 5.488 6.440 26.027 4.045 0,22 0,16
Tritikale (Dane) 297.829 103.797 350 7.460 2.234 299 2,50 2,15
Yonca (Yeşil Ot) 5.585.525 12.076.159 2162 120.000 65.214 543 2,15 0,54
Yulaf (Dane) 858.626 218.040 254 48 5 104 0,01 0,00
Toplam 128.170.765 82.753.255 15.913 608.150 304.252 12.428 0,47 0,37
 
 
 
Bayburt İlçelerinde Tarla Ürünleri Ekilen Alan, (2011)
Ürün adı Merkez Aydıntepe Demirözü
Ekilen alan (dekar) Ekilen alan (dekar) Ekilen alan (dekar)
Yulaf (Dane) 18 15 15
Tritikale (Dane) 7.260 200 1.478
Nohut 240 100 750
Şekerpancarı 3.450 1.512 40.000
Patates (Diğer) 7.000 2.000 42.243
Yonca (Yeşil Ot) 75.290 4.710  
Çavdar 15.710 500 900
Mısır (Dane) 2 0 0
Buğday (Diğer) 159.237 27.110 30.533
Arpa (Diğer) 66.480 17.000 8.200
Fasulye (Kuru) 570 160 0
Mercimek (Yeşil) 750 250 0
Fiğ (Dane) 3.200 700 700
Korunga (Yeşil Ot) 55.500 1.200 11.000
Fiğ (Yesil Ot) 41.340 4.810 10.000
Mısır (Silajlık) 5.060 1.100 2.100
Toplam 441107 61367 147919
 
 
 
Türkiye' de ve Bayburt İlinde Meyveliklerin Alanı, Meyve Üretimi ve Ağaç Varlıkları (2011)
   Üretim Yeri Ürün adı Toplu meyvelik alanı (dekar) Üretim (ton) Ağaç başına ortalama verim (kg) Meyve veren yaşta ağaç sayısı Meyve vermeyen yaşta ağaç sayısı Toplam ağaç sayısı
Türkiye Armut 209.020 386.382 39 9.784.301 2.420.950 12.205.251
Elma 242.638 312.232 34 9.153.243 6.998.627 16.151.870
Bayburt (Merkez) Armut 85 149 90 1.660 2.610 4.270
Elma 358 1.476 230 6.419 11.495 17.914
Bayburt / Türkiye Oranı (%) Armut 0,04 0,04 230,77 0,02 0,11 0,03
Elma 0,15 0,47 676,47 0,07 0,16 0,11
 
 
 
Sebze Ürünleri Üretim Miktarları (2011)
Sebzeler Türkiye Bayburt Bayburt
Toplam
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Merkez Aydıntepe Demirözü
Ürün adı  (ton)  (ton)  (ton)  (ton)  (ton)  (ton)
Biber (Sivri) 879.846 6 9 3 18 0,002
Balkabağı 93.099 103 30 14 147 0,158
Havuç 602.078 62 6 3 71 0,012
Domates (Sofralık) 7.573.431 840 90 88 1.018 0,013
Hıyar (Sofralık) 1.605.319 270 22 53 345 0,021
Fasulye (Taze) 614.948 160 72 60 292 0,047
Ispanak 221.632 23 9 4 36 0,016
Lahana (Beyaz) 498.073 1.000 87 180 1.267 0,254
Marul (Kıvırcık) 138.466 1 1   2 0,001
Marul (Göbekli) 217.378 7 3 1 11 0,005
Maydanoz 54.956   1   1 0,002
Soğan (Taze) 153.823 44 35 28 107 0,070
Toplam 12.653.049 2.516 365 434 3.315 0,026
 
 
 
                Bayburt İlinde Örtü Altı Alanları ve Örtü Altı Üretim Miktarı (2011)
Örtü Altı Alan Toplam Alan (dekar) Cam Sera (dekar) Plastik Sera (dekar) Yüksek Tünel (dekar) Alçak Tünel (dekar) Üretim (Domates (ton) Üretim (Hıyar) (ton) Üretim (Toplam /ton
Türkiye 599.612 78.190 238.542 107.232 175.648 737.453 324.870 1.062.323
Bayburt 22 0 0 22 0 80 140 220
Bayburt/ Türkiye Oranı (%) 0,004 0,000 0,000 0,021 0,000 0,011 0,043 0,021
 
 
 
3.      HAYVAN VARLIĞI:
Bayburt’un Hayvan Varlığı ve Türkiye İçindeki Payı (2012)
Büyükbaş Sığır   Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Kültür 4.836.547,00 10.251,00 0,21
K.Melez 5.120.621,00 73.032,00 1,43
Yerli 2.429.169,00 2.144,00 0,09
Sığır 12.386.337,00 85.427,00 0,69
Manda 97.632,00 587,00 0,60
Büyükbaş Toplamı 12.483.969,00 86.014,00 0,69
Küçükbaş Koyun 25.031.565,00 50.903,00 0,20
Kıl Keçisi 7.277.953,00 7.747,00 0,11
Küçükbaş Toplamı 32.309.518,00 58.650,00 0,18
Tek Tırnaklı At 151.230,00 273,00 0,18
Eşek 199.496,00 90,00 0,05
Tek Tırnaklı Toplamı 350.726,00 363,00 0,10
Küçük Evcil Tavuk 237.873.469,00 42.000,00 0,02
Hindi 2.536.330,00 2.550,00 0,10
Ördek 382.223,00 730,00 0,19
Kaz 679.516,00 1.100,00 0,16
Küçük Evcil Toplamı 241.498.538,00 46.380,00 0,02
Arıcılık Arı Kovanı 6.011.332,00 23.655,00 0,39
 
 
                                  
İlçeler Üzerinden Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Dağılımı (2012)
  Merkez Aydıntepe Demirözü Toplam
Sığır 56973 7661 20793 85427
Manda 336 49 202 587
Koyun 28688 13509 8706 50903
Kıl Keçisi 4818 1053 1876 7747
 
 
               
 
4.      HAYVANSAL ÜRETİM:
Hayvansal Üretim Miktarları (2012)
Üretimin Cinsi Birim Türkiye Geneli Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Süt Ton 13.802.428 47.000 0,34
Yün + Kıl Ton 49.840 44 0,88
Et (Mezbaha Kesimleri) Ton 776.915 2.500 0,32
Deri  Büyükbaş+Küçükbaş Adet 9.312.658 7.940 0,09
Bal Kg. 94.245.000 316.440 0,34
Bal Mumu Kg. 4.235.000 0 0,00
Yumurta* Adet 12.954.686.000 880.000 0,01
 
 
Kaynak: TÜİK 2011 (Not: *16.000 adet yumurta 1 ton kabul edilmiştir.)
 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Miktarı (Alabalık -İç su) (2011)
Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Miktar (Ton) Miktar (Ton)
100.239,00 181 0,18
 
 
Tatlı Su Ürünlerinin Avlandıkları İller ve Türleri (2011)
Tatlı Su Ürünleri Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Miktar (Ton) Miktar (Ton)
Alabalık 518,50 4,10 0,79
Kefal 1.325,30 2,70 0,20
Sazan 9.998,10 67,30 0,67
Yayın 946,10 3,50 0,37
Toplam 13.842,50 86,20 0,62

Belediye V4
64x64

İlimiz Tarihi

Devamı...
64x64

Coğrafi Yapı

Devamı...
64x64

Ekonomi

Devamı...

Başkanımız

baskan
Süleyman SEYHAN
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar