Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

Tescil İşlemleri

Tescil İşlemleri

Ticaret Sicili İşlemleri ile İlgili Açıklama ve Tanımlar

Ticaret Sicil Memurluklarının Ticaret ve Sanayi Odalarına Devri 
27.06.1995 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 559 sayılı TTK'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname ile TTK'nun bazı maddeleri ile Ticaret Siciline ilişkin 26,27,28. maddeleri değiştirilerek, daha önce Adalet Bakanlığına bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri bünyesinde kurulan Ticaret Sicili Memurlukları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak Ticaret ve Sanayi Odaları nezdinde kurulmaları kararlaştırılmıştır. 

Bu sebeple, 31.10.1995 yılında Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından imzalanan protokol gereğince, Ticaret Sicili Memurluklarının Odamıza devri gerçekleşmiştir. 

Ticaret Sicili Memurluğu'nun İş ve Hizmetleri 
1. Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini yapmak, 
2. Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri yapmak, 
2.1 Gerçek kişilerde unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, ticareti terk ,v.b.işlemleri yapmak, 
2.2 Tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği , tescile tabi yönetim kurulu,ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasviyeler vb) 
3. Ticaret Sicili memurluğunca düzenlenmesi ön görülen belgeleri vermek, 
4. Ticari işletme rehni tescil etmek, 
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek, 
6. Mevzuat gereğince sicil memurluğunca yapılması öngörülen diğer iş hizmetleri yapmak, 

Ticaret Sicili İşlemlerinin Tabi Olduğu Hükümler 
Ticaret Siciline ait bütün işlem ve işler özellikle tescil, değişiklik ve kayıt silmeler Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlar ve Ticaret Sicili Tüzüğü hükümlerine göre yapılır. 
Herhangi bir olayın tescil edilebilmesi için bu hususun Kanun veya Ticaret Sicili Tüzüğü'nde yer almış olması zorunludur. (TST.9_12_27)

Hizmet Rehberi
64x64

Borç sorgulama

Devamı...
64x64

Üyelik avantajları

Devamı...
64x64

Tescil İşlemleri

Devamı...
64x64

Kapasite Raporu

Devamı...
64x64

K Belgesi

Devamı...
64x64

Takograf Kartı

Devamı...
64x64

İş Makinesi Tescili

Devamı...
64x64

Sigortacılık Servisi

Devamı...
64x64

Sigortacılık Servisi

Devamı...

Başkanımız

baskan
Süleyman SEYHAN
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar