Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

BAYBURT DOĞALTAŞ FABRİKASI 300 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ İHALESİ

Duyurular

BAYBURT DOĞALTAŞ FABRİKASI 300 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ İHALESİ

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında 300 Kw gücünde GES kurulumu yapılacaktır..
 
Lot 1: Güneş Enerji Santrali
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr  internet adreslerinden görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500 TL Bedelle imza karşılığı Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinden temin etmeleri gerekmektedir
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11/10/2021 Günü - Saat 17:00
 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 Teklifler, 12/10/2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 
DÜZELTME İLANI
 
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu ihalesinin şartnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda;

1) Teknik Şartnamenin 1. Maddesi b bendinde yer alan ‘’ Ödeme şartları: İhale sonucu sözleşmeye bağlanan miktarın tamamı iş bitiminde ve kesin kabul gerçekleştiğinde yapılacaktır.’’
                  İfadesi;
‘’ Ödeme şartları: Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

2) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan  
‘’Sözleşme kapsamında hakkediş yapılmayacaktır. Yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir. ''
                İfadesi;
‘’Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

3) İsteklilere Talimatlar’da Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler maddesinin (f) bendinde yer alan:  
‘’Geçici teminat talep edilmemektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Ayrıca Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) (Geçici teminat talep edilmemekte olup ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında verdiği teklifin yüzde 6’sı tutarında kati teminat alınacaktır.)’’
                ifadesi;
‘’İhale katılımcılarından verdikleri teklifin %3’ü tutarında geçici teminat talep edilmektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında ihaleye sunduğu teklifin yüzde 6’sı tutarında kesin teminat talep edilecektir. Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

4) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan ‘’Sözleşme bedeli ve Ödemeler’’ başlığı altına;
   - Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ İfadesi eklenmiştir.

İlgili değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş ihale dosyası www.kudaka.org.tr ve www.bayburttso.org.tr adresinde yayınlanmıştır.
 
Söz konusu değişiklik nedeniyle ihaleye son teklif verme tarihi: 11.10.2021 Saat:17.00 olarak İhale tarihi de 12.10.2021 Saat 14.00 olarak değiştirilmiştir.

Güncel ihale dosyasını indirmek için tıklayınız.

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

BAYBURT DOĞALTAŞ FABRİKASI 300 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ İHALESİ

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında 300 Kw gücünde GES kurulumu yapılacaktır..
 
Lot 1: Güneş Enerji Santrali
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr  internet adreslerinden görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500 TL Bedelle imza karşılığı Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinden temin etmeleri gerekmektedir
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11/10/2021 Günü - Saat 17:00
 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 Teklifler, 12/10/2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 
DÜZELTME İLANI
 
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu ihalesinin şartnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda;

1) Teknik Şartnamenin 1. Maddesi b bendinde yer alan ‘’ Ödeme şartları: İhale sonucu sözleşmeye bağlanan miktarın tamamı iş bitiminde ve kesin kabul gerçekleştiğinde yapılacaktır.’’
                  İfadesi;
‘’ Ödeme şartları: Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

2) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan  
‘’Sözleşme kapsamında hakkediş yapılmayacaktır. Yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir. ''
                İfadesi;
‘’Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

3) İsteklilere Talimatlar’da Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler maddesinin (f) bendinde yer alan:  
‘’Geçici teminat talep edilmemektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Ayrıca Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) (Geçici teminat talep edilmemekte olup ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında verdiği teklifin yüzde 6’sı tutarında kati teminat alınacaktır.)’’
                ifadesi;
‘’İhale katılımcılarından verdikleri teklifin %3’ü tutarında geçici teminat talep edilmektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında ihaleye sunduğu teklifin yüzde 6’sı tutarında kesin teminat talep edilecektir. Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

4) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan ‘’Sözleşme bedeli ve Ödemeler’’ başlığı altına;
   - Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ İfadesi eklenmiştir.

İlgili değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş ihale dosyası www.kudaka.org.tr ve www.bayburttso.org.tr adresinde yayınlanmıştır.
 
Söz konusu değişiklik nedeniyle ihaleye son teklif verme tarihi: 11.10.2021 Saat:17.00 olarak İhale tarihi de 12.10.2021 Saat 14.00 olarak değiştirilmiştir.

Güncel ihale dosyasını indirmek için tıklayınız.

DEVAMI

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Teknolojik Altyapı Geliştirme Projesi Mal Alımı İhalesi


Tarayıcı Otomasyon Sistemi Alımı ve Kurulumu İşi İçin İhale İlanı

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nda Bayburt Doğal Taş Fabrikası Teknolojik Altyapı Geliştirme projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında Akıllı ve Barkod sistemli tarayıcı alınacaktır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Şeyh Hayran Mah. Dede Korkut Cad No:46 d-3 adresinden veya www.bayburttso.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati:07/01/2019 Saat 16:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.org.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 07/01/2019 Tarihinde, Saat 16:00’da ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Şeyh Hayran Mah. Dede Korkut Cad No:46 D:3 BAYBURT adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız.

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Süleyman SEYHAN
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar