Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

Muamelat

Ebubekir Yağmur
Muamelat Memuru

 • Mevzuata göre Odaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. Kaydı yapılan üyelere, kaydının yapıldığını bildiren tebligat göndermek,
 • Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak, bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak.
 • Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,
 • Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek,
 • Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
 • Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi, Üye Kimliği gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri hazırlamak,
 • Oda organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak, 
 • Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek,
 • Örf, adet ve teamüllerle ilgili kararları kayıt altında tutmak ve muhafaza etmek, üyelerle ilgili belgelerin onaylanmasını sağlamak,
 • Odaya gelen evrakın Genel Sekreter tarafından yapılan havaleye uygun olarak kayıt ve zimmet işlemlerinin ve giden evrakın kayıt ve gönderi işlerinin bir düzen içerisinde yürütülmesini sağlamak,
 • Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisinde BTSO menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.

Birimler
64x64

Genel Sekreterlik

Devamı...
64x64

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Muhasebe Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Muamelat

Devamı...
64x64

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Servisi

Devamı...

Başkanımız

baskan
Süleyman SEYHAN
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Deneme Kategori Başlığı 6
 • Deneme Kategori Başlığı 5
 • Deneme Kategori Başlığı 4
 • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar